4/6/2023 Philadelphia v. Miami Game Preview

April 6, 2023 at 7:30 PM ET
Regular Season

Wells Fargo Center
Philadelphia, Pennsylvania

Discuss this game at the Heat or Sixers forums.


Season Series - Miami won 2-1

Date Away Team Home Team Score Winner Game Type Venue
Feb 27, 2023 Miami Philadelphia 101 - 99 Miami Regular Season Wells Fargo Center
Mar 1, 2023 Philadelphia Miami 119 - 96 Philadelphia Regular Season FTX Arena
Apr 6, 2023 Miami Philadelphia 129 - 101 Miami Regular Season Wells Fargo Center

2022-2023 Team Stats

GPMPGPPGFGMFGAFG%3PM3PA3P%FTMFTAFT%ORBDRBTRBAPGSPGBPGTOVPF
Miami--------------------
Philadelphia--------------------
MIA Opponents--------------------
PHL Opponents--------------------


Head to Head Since 1946-1947

Date Away Team Home Team Score Winner Game Type Venue
Mar 1, 2023 Philadelphia Miami 119 - 96 Philadelphia Regular Season FTX Arena
Feb 27, 2023 Miami Philadelphia 101 - 99 Miami Regular Season Wells Fargo Center
May 12, 2022 Miami Philadelphia 99 - 90 Miami Playoffs Wells Fargo Center
May 10, 2022 Philadelphia Miami 85 - 120 Miami Playoffs FTX Arena
May 8, 2022 Miami Philadelphia 108 - 116 Philadelphia Playoffs Wells Fargo Center
May 6, 2022 Miami Philadelphia 79 - 99 Philadelphia Playoffs Wells Fargo Center
May 4, 2022 Philadelphia Miami 103 - 119 Miami Playoffs FTX Arena
May 2, 2022 Philadelphia Miami 92 - 106 Miami Playoffs FTX Arena
Mar 21, 2022 Miami Philadelphia 106 - 113 Philadelphia Regular Season Wells Fargo Center
Mar 5, 2022 Philadelphia Miami 82 - 99 Miami Regular Season FTX Arena
Jan 15, 2022 Philadelphia Miami 109 - 98 Philadelphia Regular Season FTX Arena
Dec 15, 2021 Miami Philadelphia 101 - 96 Miami Regular Season Wells Fargo Center
May 13, 2021 Philadelphia Miami 94 - 106 Miami Regular Season FTX Arena
Jan 14, 2021 Miami Philadelphia 108 - 125 Philadelphia Regular Season Wells Fargo Center
Jan 12, 2021 Miami Philadelphia 134 - 137 Philadelphia Regular Season Wells Fargo Center
Feb 3, 2020 Philadelphia Miami 106 - 137 Miami Regular Season FTX Arena
Dec 28, 2019 Philadelphia Miami 116 - 117 Miami Regular Season FTX Arena
Dec 18, 2019 Miami Philadelphia 108 - 104 Miami Regular Season Wells Fargo Center
Nov 23, 2019 Miami Philadelphia 86 - 113 Philadelphia Regular Season Wells Fargo Center
Apr 9, 2019 Philadelphia Miami 99 - 122 Miami Regular Season FTX Arena
Feb 21, 2019 Miami Philadelphia 102 - 106 Philadelphia Regular Season Wells Fargo Center
Nov 12, 2018 Philadelphia Miami 124 - 114 Philadelphia Regular Season FTX Arena
Apr 24, 2018 Miami Philadelphia 91 - 104 Philadelphia Playoffs Wells Fargo Center
Apr 21, 2018 Philadelphia Miami 106 - 102 Philadelphia Playoffs FTX Arena
Apr 19, 2018 Philadelphia Miami 128 - 108 Philadelphia Playoffs FTX Arena
Apr 16, 2018 Miami Philadelphia 113 - 103 Miami Playoffs Wells Fargo Center
Apr 14, 2018 Miami Philadelphia 103 - 130 Philadelphia Playoffs Wells Fargo Center
Mar 8, 2018 Philadelphia Miami 99 - 108 Miami Regular Season FTX Arena
Feb 27, 2018 Philadelphia Miami 101 - 102 Miami Regular Season FTX Arena
Feb 14, 2018 Miami Philadelphia 102 - 104 Philadelphia Regular Season Wells Fargo Center
Feb 2, 2018 Miami Philadelphia 97 - 103 Philadelphia Regular Season Wells Fargo Center
Mar 1, 2017 Philadelphia Miami 98 - 125 Miami Regular Season FTX Arena
Feb 11, 2017 Miami Philadelphia 109 - 117 Philadelphia Regular Season Wells Fargo Center
Feb 4, 2017 Philadelphia Miami 102 - 125 Miami Regular Season FTX Arena
Nov 21, 2016 Miami Philadelphia 94 - 101 Philadelphia Regular Season Wells Fargo Center
Mar 6, 2016 Philadelphia Miami 98 - 103 Miami Regular Season FTX Arena
Mar 4, 2016 Miami Philadelphia 112 - 102 Miami Regular Season Wells Fargo Center
Nov 21, 2015 Philadelphia Miami 91 - 96 Miami Regular Season FTX Arena
Apr 15, 2015 Miami Philadelphia 105 - 101 Miami Regular Season Wells Fargo Center
Feb 23, 2015 Philadelphia Miami 108 - 119 Miami Regular Season FTX Arena
Dec 23, 2014 Philadelphia Miami 91 - 87 Philadelphia Regular Season FTX Arena
Nov 1, 2014 Miami Philadelphia 114 - 96 Miami Regular Season Wells Fargo Center
Apr 16, 2014 Philadelphia Miami 100 - 87 Philadelphia Regular Season FTX Arena
Jan 17, 2014 Miami Philadelphia 101 - 86 Miami Regular Season Wells Fargo Center
Oct 30, 2013 Miami Philadelphia 110 - 114 Philadelphia Regular Season Wells Fargo Center
Apr 6, 2013 Philadelphia Miami 87 - 106 Miami Regular Season FTX Arena
Mar 13, 2013 Miami Philadelphia 98 - 94 Miami Regular Season Wells Fargo Center
Mar 8, 2013 Philadelphia Miami 93 - 102 Miami Regular Season FTX Arena
Feb 23, 2013 Miami Philadelphia 114 - 90 Miami Regular Season Wells Fargo Center
Apr 3, 2012 Philadelphia Miami 93 - 99 Miami Regular Season FTX Arena
Mar 16, 2012 Miami Philadelphia 84 - 78 Miami Regular Season Wells Fargo Center
Feb 3, 2012 Miami Philadelphia 99 - 79 Miami Regular Season Wells Fargo Center
Jan 21, 2012 Philadelphia Miami 92 - 113 Miami Regular Season FTX Arena
Apr 27, 2011 Philadelphia Miami 91 - 97 Miami Playoffs FTX Arena
Apr 24, 2011 Miami Philadelphia 82 - 86 Philadelphia Playoffs Wells Fargo Center
Apr 21, 2011 Miami Philadelphia 100 - 94 Miami Playoffs Wells Fargo Center
Apr 18, 2011 Philadelphia Miami 73 - 94 Miami Playoffs FTX Arena
Apr 16, 2011 Philadelphia Miami 89 - 97 Miami Playoffs FTX Arena
Mar 25, 2011 Philadelphia Miami 99 - 111 Miami Regular Season FTX Arena
Nov 26, 2010 Philadelphia Miami 90 - 99 Miami Regular Season FTX Arena
Oct 27, 2010 Miami Philadelphia 97 - 87 Miami Regular Season Wells Fargo Center
Apr 12, 2010 Miami Philadelphia 107 - 105 Miami Regular Season Wells Fargo Center
Apr 7, 2010 Philadelphia Miami 95 - 99 Miami Regular Season FTX Arena
Mar 14, 2010 Philadelphia Miami 91 - 104 Miami Regular Season FTX Arena
Feb 16, 2010 Miami Philadelphia 105 - 78 Miami Regular Season Wells Fargo Center
Mar 15, 2009 Miami Philadelphia 77 - 85 Philadelphia Regular Season Wells Fargo Center
Feb 21, 2009 Philadelphia Miami 91 - 97 Miami Regular Season FTX Arena
Feb 7, 2009 Miami Philadelphia 84 - 94 Philadelphia Regular Season Wells Fargo Center
Nov 5, 2008 Philadelphia Miami 83 - 106 Miami Regular Season FTX Arena
Feb 23, 2008 Philadelphia Miami 101 - 96 Philadelphia Regular Season FTX Arena
Feb 7, 2008 Miami Philadelphia 84 - 101 Philadelphia Regular Season Wells Fargo Center
Dec 26, 2007 Miami Philadelphia 85 - 96 Philadelphia Regular Season Wells Fargo Center
Mar 24, 2007 Philadelphia Miami 93 - 85 Philadelphia Regular Season FTX Arena
Jan 19, 2007 Miami Philadelphia 95 - 98 Philadelphia Regular Season Wells Fargo Center
Nov 27, 2006 Philadelphia Miami 91 - 103 Miami Regular Season FTX Arena
Nov 5, 2006 Miami Philadelphia 98 - 107 Philadelphia Regular Season Wells Fargo Center
Apr 14, 2006 Philadelphia Miami 85 - 104 Miami Regular Season FTX Arena
Dec 16, 2005 Miami Philadelphia 112 - 105 Miami Regular Season Wells Fargo Center
Nov 18, 2005 Philadelphia Miami 96 - 106 Miami Regular Season FTX Arena
Apr 14, 2005 Miami Philadelphia 119 - 126 Philadelphia Regular Season Wells Fargo Center
Mar 7, 2005 Philadelphia Miami 100 - 108 Miami Regular Season FTX Arena
Jan 24, 2005 Miami Philadelphia 98 - 106 Philadelphia Regular Season Wells Fargo Center
Nov 21, 2004 Philadelphia Miami 83 - 93 Miami Regular Season FTX Arena
Mar 20, 2004 Philadelphia Miami 69 - 101 Miami Regular Season FTX Arena
Dec 17, 2003 Miami Philadelphia 76 - 87 Philadelphia Regular Season Wells Fargo Center
Dec 5, 2003 Philadelphia Miami 93 - 90 Philadelphia Regular Season FTX Arena
Oct 28, 2003 Miami Philadelphia 74 - 89 Philadelphia Regular Season Wells Fargo Center
Mar 18, 2003 Philadelphia Miami 103 - 83 Philadelphia Regular Season FTX Arena
Jan 31, 2003 Miami Philadelphia 99 - 104 Philadelphia Regular Season Wells Fargo Center
Jan 25, 2003 Philadelphia Miami 97 - 91 Philadelphia Regular Season FTX Arena
Nov 27, 2002 Miami Philadelphia 74 - 83 Philadelphia Regular Season Wells Fargo Center
Mar 20, 2002 Miami Philadelphia 82 - 77 Miami Regular Season Wells Fargo Center
Mar 19, 2002 Philadelphia Miami 91 - 79 Philadelphia Regular Season FTX Arena
Feb 27, 2002 Miami Philadelphia 72 - 82 Philadelphia Regular Season Wells Fargo Center
Nov 13, 2001 Philadelphia Miami 82 - 76 Philadelphia Regular Season FTX Arena
Apr 10, 2001 Philadelphia Miami 81 - 83 Miami Regular Season FTX Arena
Feb 28, 2001 Miami Philadelphia 69 - 79 Philadelphia Regular Season Wells Fargo Center
Nov 17, 2000 Miami Philadelphia 73 - 94 Philadelphia Regular Season Wells Fargo Center
Nov 4, 2000 Philadelphia Miami 84 - 82 Philadelphia Regular Season FTX Arena
Apr 10, 2000 Miami Philadelphia 80 - 96 Philadelphia Regular Season Wells Fargo Center
Mar 16, 2000 Philadelphia Miami 77 - 92 Miami Regular Season FTX Arena
Dec 1, 1999 Philadelphia Miami 83 - 90 Miami Regular Season Miami Arena
Nov 17, 1999 Miami Philadelphia 98 - 93 Miami Regular Season Wells Fargo Center
Apr 1, 1999 Philadelphia Miami 88 - 84 Philadelphia Regular Season Miami Arena
Mar 8, 1999 Philadelphia Miami 89 - 91 Miami Regular Season Miami Arena
Mar 5, 1999 Miami Philadelphia 89 - 78 Miami Regular Season Wells Fargo Center
Feb 4, 1998 Miami Philadelphia 98 - 84 Miami Regular Season Wells Fargo Center
Jan 21, 1998 Philadelphia Miami 87 - 92 Miami Regular Season Miami Arena
Dec 19, 1997 Miami Philadelphia 91 - 84 Miami Regular Season Wells Fargo Center
Dec 3, 1997 Philadelphia Miami 90 - 94 Miami Regular Season Miami Arena
Feb 18, 1997 Miami Philadelphia 111 - 83 Miami Regular Season Wells Fargo Center
Feb 15, 1997 Philadelphia Miami 99 - 125 Miami Regular Season Miami Arena
Dec 11, 1996 Miami Philadelphia 84 - 79 Miami Regular Season Wells Fargo Center
Nov 16, 1996 Philadelphia Miami 91 - 89 Philadelphia Regular Season Miami Arena
Apr 17, 1996 Miami Philadelphia 86 - 90 Philadelphia Regular Season Spectrum
Feb 25, 1996 Philadelphia Miami 101 - 108 Miami Regular Season Miami Arena
Feb 21, 1996 Miami Philadelphia 66 - 57 Miami Regular Season Spectrum
Feb 1, 1996 Philadelphia Miami 104 - 124 Miami Regular Season Miami Arena
Apr 21, 1995 Miami Philadelphia 106 - 113 Philadelphia Regular Season Spectrum
Apr 4, 1995 Philadelphia Miami 92 - 95 Miami Regular Season Miami Arena
Dec 13, 1994 Miami Philadelphia 90 - 105 Philadelphia Regular Season Spectrum
Dec 7, 1994 Philadelphia Miami 111 - 102 Philadelphia Regular Season Miami Arena
Nov 16, 1994 Miami Philadelphia 96 - 109 Philadelphia Regular Season Spectrum
Mar 5, 1994 Philadelphia Miami 83 - 120 Miami Regular Season Miami Arena
Feb 25, 1994 Miami Philadelphia 115 - 84 Miami Regular Season Spectrum
Feb 5, 1994 Philadelphia Miami 96 - 94 Philadelphia Regular Season Miami Arena
Dec 22, 1993 Miami Philadelphia 98 - 90 Miami Regular Season Spectrum
Dec 18, 1993 Philadelphia Miami 90 - 113 Miami Regular Season Miami Arena
Apr 21, 1993 Miami Philadelphia 97 - 107 Philadelphia Regular Season Spectrum
Apr 10, 1993 Philadelphia Miami 114 - 119 Miami Regular Season Miami Arena
Jan 20, 1993 Philadelphia Miami 115 - 112 Philadelphia Regular Season Miami Arena
Nov 20, 1992 Miami Philadelphia 128 - 129 Philadelphia Regular Season Spectrum
Apr 1, 1992 Miami Philadelphia 91 - 108 Philadelphia Regular Season Spectrum
Feb 11, 1992 Philadelphia Miami 114 - 102 Philadelphia Regular Season Miami Arena
Dec 20, 1991 Miami Philadelphia 99 - 127 Philadelphia Regular Season Spectrum
Nov 29, 1991 Philadelphia Miami 92 - 95 Miami Regular Season Miami Arena
Nov 20, 1991 Miami Philadelphia 107 - 114 Philadelphia Regular Season Spectrum
Apr 19, 1991 Philadelphia Miami 100 - 114 Miami Regular Season Miami Arena
Mar 15, 1991 Miami Philadelphia 103 - 105 Philadelphia Regular Season Spectrum
Feb 22, 1991 Philadelphia Miami 103 - 96 Philadelphia Regular Season Miami Arena
Dec 21, 1990 Philadelphia Miami 126 - 102 Philadelphia Regular Season Miami Arena
Dec 14, 1990 Miami Philadelphia 92 - 95 Philadelphia Regular Season Spectrum
Mar 21, 1990 Miami Philadelphia 97 - 118 Philadelphia Regular Season Spectrum
Jan 19, 1990 Philadelphia Miami 102 - 95 Philadelphia Regular Season Miami Arena
Dec 6, 1989 Miami Philadelphia 98 - 121 Philadelphia Regular Season Spectrum
Nov 22, 1989 Philadelphia Miami 113 - 103 Philadelphia Regular Season Miami Arena
Nov 8, 1989 Miami Philadelphia 91 - 115 Philadelphia Regular Season Spectrum
Mar 31, 1989 Miami Philadelphia 93 - 114 Philadelphia Regular Season Spectrum
Feb 22, 1989 Philadelphia Miami 139 - 108 Philadelphia Regular Season Miami Arena

2022-2023 Miami Heat Depth Chart

  PG SG SF PF C
Starters G. Vincent T. Herro J. Butler M. Strus B. Adebayo
Rotation V. Oladipo D. Robinson J. Cain H. Highsmith U. Haslem
Rotation K. Lowry     C. Martin C. Zeller
Rotation         K. Love
Rotation         O. Yurtseven
Lim PT       N. Jovic O. Robinson

2022-2023 Philadelphia Sixers Depth Chart

  PG SG SF PF C
Starters J. Harden T. Harris P. Tucker P. Reed, Jr. J. Embiid
Rotation S. Milton T. Maxey L. King J. McDaniels D. Dedmon
Rotation M. McClung D. Melton D. House G. Niang M. Harrell
Rotation   J. Springer      
Rotation   F. Korkmaz      

Miami Heat Player Stats

# Player Pos GPMPGPPGFGMFGAFG%3PM3PA3P%FTMFTAFT%ORBDRBTRBAPGSPGBPGTOVPF
13 Bam Adebayo C 75 34.6 20.4 8.0 14.9 .540 0.0 0.2 .083 4.3 5.4 .806 2.5 6.7 9.2 3.2 1.2 0.8 2.5 2.8
22 Jimmy Butler GF 64 33.4 22.9 7.5 13.9 .539 0.6 1.6 .350 7.4 8.7 .850 2.2 3.7 5.9 5.3 1.8 0.3 1.6 1.2
54 Jamal Cain F 18 13.3 5.4 2.1 3.7 .561 0.4 1.1 .350 0.9 1.2 .773 0.8 2.1 2.9 0.7 0.6 0.1 0.3 1.2
40 Udonis Haslem FC 7 10.1 3.9 1.4 4.1 .345 0.4 1.3 .333 0.6 0.7 .800 0.6 1.0 1.6 0.0 0.1 0.3 0.1 1.6
14 Tyler Herro SG 67 34.9 20.1 7.3 16.6 .439 3.0 8.0 .378 2.5 2.7 .934 0.4 5.0 5.4 4.2 0.8 0.2 2.4 1.5
24 Haywood Highsmith F 54 18.0 4.4 1.7 4.0 .431 0.7 2.0 .339 0.2 0.5 .464 1.1 2.4 3.5 0.8 0.7 0.3 0.8 1.5
5 Nikola Jovic F 15 13.6 5.5 1.9 4.6 .406 0.5 2.3 .229 1.2 1.3 .947 0.6 1.5 2.1 0.7 0.5 0.1 0.7 1.3
42 Kevin Love FC 21 19.9 7.7 2.6 6.6 .388 1.4 4.8 .297 1.1 1.3 .857 0.8 4.9 5.7 1.9 0.4 0.2 1.1 1.5
7 Kyle Lowry PG 55 31.2 11.2 3.6 8.8 .404 1.9 5.6 .345 2.1 2.5 .859 0.8 3.3 4.1 5.1 1.0 0.4 1.9 2.6
16 Caleb Martin F 71 29.3 9.6 3.6 7.7 .464 1.2 3.3 .356 1.3 1.6 .805 1.2 3.6 4.8 1.6 1.0 0.4 1.1 2.0
4 Victor Oladipo G 42 26.3 10.7 3.8 9.6 .397 1.7 5.0 .330 1.4 1.9 .747 0.4 2.7 3.0 3.5 1.4 0.3 2.1 2.4
55 Duncan Robinson F 42 16.5 6.4 2.1 5.6 .371 1.5 4.6 .328 0.7 0.8 .906 0.2 1.5 1.6 1.1 0.3 0.0 0.7 1.8
25 Orlando Robinson PF 31 13.7 3.7 1.5 2.9 .528 0.0 0.2 .000 0.7 1.0 .710 1.5 2.5 4.1 0.8 0.4 0.4 0.5 1.7
31 Max Strus G 80 28.4 11.5 4.0 9.9 .410 2.5 7.0 .350 1.0 1.1 .876 0.6 2.6 3.2 2.1 0.5 0.1 0.9 2.1
2 Gabe Vincent G 68 25.9 9.4 3.4 8.3 .402 1.7 5.1 .334 1.0 1.1 .872 0.4 1.7 2.1 2.5 0.9 0.1 1.4 2.3
77 Omer Yurtseven C 9 9.2 4.4 1.8 3.0 .593 0.3 0.8 .429 0.6 0.7 .833 0.9 1.7 2.6 0.2 0.2 0.2 0.4 1.8
44 Cody Zeller F 15 14.4 6.5 2.5 3.9 .627 0.0 0.1 .000 1.6 2.3 .686 1.7 2.6 4.3 0.7 0.2 0.3 0.9 2.2

Philadelphia Sixers Player Stats

# Player Pos GPMPGPPGFGMFGAFG%3PM3PA3P%FTMFTAFT%ORBDRBTRBAPGSPGBPGTOVPF
14 Dewayne Dedmon PF 8 9.6 3.5 1.6 2.8 .591 0.1 0.2 .500 0.1 0.6 .200 0.8 2.4 3.1 1.2 0.2 0.6 0.8 1.8
21 Joel Embiid C 66 34.6 33.1 11.0 20.1 .548 1.0 3.0 .330 10.0 11.7 .857 1.7 8.4 10.2 4.2 1.0 1.7 3.4 3.1
1 James Harden SG 58 36.8 21.0 6.4 14.5 .441 2.8 7.2 .385 5.4 6.2 .867 0.7 5.4 6.1 10.7 1.2 0.5 3.4 1.9
5 Montrezl Harrell F 57 11.9 5.6 2.2 3.7 .598 0.0 0.1 .000 1.2 1.8 .693 1.2 1.6 2.8 0.6 0.3 0.4 0.6 1.3
33 Tobias Harris F 74 32.9 14.7 5.7 11.4 .501 1.7 4.4 .389 1.5 1.7 .876 0.9 4.8 5.7 2.5 0.9 0.5 1.2 2.0
25 Danuel House F 56 14.4 4.8 1.7 3.5 .472 0.7 2.0 .336 0.8 1.1 .750 0.2 1.5 1.7 0.8 0.2 0.2 0.5 1.2
7 Louis King SF 1 28.8 20.0 8.0 13.0 .615 4.0 8.0 .500 0.0 1.0 .000 2.0 2.0 4.0 2.0 1.0 0.0 2.0 4.0
30 Furkan Korkmaz SG 37 9.6 3.8 1.3 3.0 .432 0.5 1.2 .391 0.7 1.0 .722 0.2 1.0 1.1 0.6 0.3 0.1 0.6 0.5
0 Tyrese Maxey PG 60 33.6 20.3 7.3 15.2 .481 2.7 6.2 .434 3.0 3.5 .845 0.4 2.5 2.9 3.5 0.8 0.1 1.3 2.2
9 Mac McClung PG 2 20.5 12.5 4.5 10.0 .450 2.0 5.5 .364 1.5 2.5 .600 1.5 3.5 5.0 4.5 0.0 0.0 1.5 1.5
7 Jalen McDaniels PF 24 17.5 6.7 2.5 5.1 .488 0.5 1.2 .400 1.2 1.4 .824 0.8 2.4 3.2 0.8 0.7 0.2 0.5 2.1
8 De'Anthony Melton SG 77 27.9 10.1 3.6 8.5 .425 2.0 5.2 .390 0.9 1.1 .793 0.9 3.2 4.1 2.6 1.6 0.5 1.3 2.5
18 Shake Milton SG 76 20.6 8.4 3.2 6.6 .479 0.7 1.9 .378 1.3 1.5 .853 0.5 2.0 2.5 3.2 0.3 0.2 1.2 1.6
20 Georges Niang F 78 19.4 8.2 2.8 6.4 .442 2.0 4.9 .401 0.5 0.6 .867 0.2 2.1 2.4 1.0 0.4 0.2 0.7 1.9
44 Paul Reed, Jr. F 69 10.9 4.2 1.8 3.0 .593 0.0 0.1 .167 0.6 0.7 .745 1.6 2.2 3.8 0.4 0.7 0.7 0.7 1.8
11 Jaden Springer SG 16 5.6 2.6 1.1 2.2 .486 0.1 0.3 .400 0.4 0.5 .750 0.4 0.5 0.9 0.5 0.4 0.2 0.2 0.9
17 P.J. Tucker SF 75 25.6 3.5 1.3 3.0 .427 0.7 1.9 .393 0.3 0.3 .826 1.3 2.7 3.9 0.8 0.5 0.2 0.6 2.4

Miami Heat Last 10 Games


WWLWWLLLWW

Philadelphia Sixers Last 10 Games


WLWLLLWWLW